top of page

Vitajte!

 

Volám sa Sasha a žijem v Banskej Štiavnici. Navrhujem a vyrábam jedinečné šité šperky.

 

Pred viac ako 10 rokmi som objavila umenie korálkovania a začala skúmať rôzne techniky a možnosti dizajnu. Väčšina mojich kúskov existuje v jedinom exemplári. Používam japonské a české sklenené korálky, kryštály Swarovski, prírodné drahokamy, kovové nite, textil a kožu.

 

V mojej najnovšej Kolekcii ABSTRACT LANDSCAPES pokračujem v skúmaní tradícií, techník a materiálov starodávnej zlatej a tamburovej výšivky, ktoré používam na tvorbu súčasných elegantných kúskov, evokujúcich snové krajiny.

 

Pracujem v miestnom umeleckom a remeselníckom obchode, kde tiež vyrábam šperky. Zapájam sa do aktivít, ktoré podporujú lokálnych umelcov a remeselníkov.     

   

Welcome! 

My name is Sasha and I live in Banská Štiavnica, Slovakia. I design and create unique jewelry.

I discovered the art of beading something over 10 years ago and started exploring different techniques and design possibilities. Most of my pieces are one-of-a-kind. I use Japanese and Czech glass beads, Swarovski crystals, natural gemstones, metal threads, textiles and leather.

 

In my latest collection, ABSTRACT LANDSCAPES, I explore traditions, techniques and materials of ancient goldwork and tambour embroidery, and incorporate them in  contemporary, elegant pieces with dreamy landscapes..

I work in a local art and craft shop, where I also create my jewellery. I am involved in activities that support local artists and craftsmen. 

bottom of page